Oferta

Wykonujemy pomiary pól elektromagnetycznych na terenie całego kraju w zakresie częstotliwości 0 - 90 GHz:

 • DLA CELÓW BHP
  • Pomiary urządzeń medycznych
   • diatermie chirurgiczne
   • diatermie krótkofalowe
   • urządzenia rezonansu magnetycznego (NMR)
   • magnetroniki

oraz pozostałe urządzenia wykorzystujące w swym działaniu pole elektromagnetyczne.

  • Pomiary obiektów telekomunikacyjnych
   • stacje bazowe telefonii komórkowej
   • stacje nadawcze radiowe i telewizyjne
   • radiolinie
  • Pomiary urządzeń przemysłowych
   • zgrzewarki
   • piece indukcyjne
   • elektrodrążarki
   • urządzenia elektroenergetyczne (linie elektroenergetyczne, stacje elektroenergetyczne)

oraz pozostałe urządzenia wykorzystujące w swym działaniu pole elektromagnetyczne.

 • POMIARY DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
  • stacje bazowe telefonii komórkowej
  • stacje nadawcze radiowe i telewizyjne
  • radiolinie
  • infrastruktura energetyczna (linie elektroenergetyczne, stacje elektroenergetyczne)

oraz pozostałe urządzenia wymagające pomiarów emisji pola elektromagnetycznego do środowiska naturalnego.

Ponadto współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami mającymi w swoim zakresie pomiary pozostałych czynników szkodliwych na stanowiskach pracy jak i w środowisku naturalnym (hałas, oświetlenie, mikroklimat, związki chemiczne, zapylenie itp.).

kafel01